Op zoek naar ander benaderingen en
technieken is hij met zijn voorstudies
gaan experimenteren.

aquarel aquarel aquarel
TÍte-bÍche, 1988- 59,4 X 42 cm
In opdracht, 1989- 59,4 X 42 cm
Maroc 1, 1990- 59,4 X 42 cm