Veelal geeft hij gestalte aan culturele en
maatschappelijke vervreemding die mensen
met een andere huidskleur ondergaan als
zij zich een plaats in een voor hen vreemd
land willen verwerven.

Realistich1 Realistich2
Tricycle, 1984 - 100 x 100 cm
Equinoxe, 1985 - 110 x 150 cm