Hij vervaardigde in verschillende stijlen enkele op
zichzelfstaande prenten en strippagina's, met als
thema 'ironische erotiek'.

kleurpotlood1
Deze illustratie vervaardigde hij voor zijn acquisitie
als illustrator. Het laat zijn specialisaties zien:
mensen en gebouwen.